Cookiebeleid

Dit is de Cookie Policy van ARW. ARW is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Atomiumlaan 1  en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439 676 155 (“ARW” of “wij”).

De Cookie Policy heeft tot doel u te informeren over het gebruik van cookies door ARW. Deze Cookie Policy moet samen worden gelezen met de Privacy Policy, die hier terug te vinden is.

Deze Cookie Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website. We raden u dan ook aan om deze Cookie Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van de Cookie Policy werd op 30 januari 2024  voor het laatst gewijzigd.

ARW Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie door middel van cookies. Er worden ook andere technologieën gebruikt zoals bijvoorbeeld pixel tags, browser analysis tools, server logs en web beacons voor de doeleinden beschreven in deze Cookie Policy. De informatie die hieronder wordt gegeven over cookies is ook van toepassing op die technologieën.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw browser, uw computer of uw mobiel apparaat. De website slaat de cookies op uw apparaat op om op die manier informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren zodat uw toestel wordt herkend als u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enz.

Welke Cookies?

We gebruiken zowel first-party cookies als third-party cookies (cookies van derden), sessiecookies en permanente cookies:

  • First-party cookies zijn cookies die door ARW zelf worden geplaatst op haar website.
  • Third-party cookies zijn cookies die door andere partijen (d.i. cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt, bijvoorbeeld Google Analytics cookies) worden geplaatst.
  • Sessiecookies worden verwijderd nadat de gebruiker de browser afsluit.
  • Permanente cookies blijven bewaard op het toestel van de gebruiker gedurende een bepaalde periode.

Wij gebruiken cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk opdat de website goed kan functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze cookiebanner. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling door u gesteld waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld het registreren van uw privacyinstellingen, het inloggen op de website of het invullen van een formulier. Deze cookies worden rechtstreeks op uw browser geplaatst door ARW op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en veilige website aan te bieden. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. U kunt deze cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren te wijzigen.

Functionele cookies

Functionele cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Deze cookies worden rechtstreeks op uw browser geplaatst door ARW op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en veilige website aan te bieden. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen. Als u deze cookies niet toestaat, zullen sommige van onze diensten wellicht niet correct werken. U kunt deze cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren te wijzigen.

 Prestatiecookies

Prestatiecookies stellen ons in staat bezoekers te tellen en hun herkomst te achterhalen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Deze cookies geven ons informatie over het gebruik van onze website en helpen ons onze website te optimaliseren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht. Deze cookies worden ingesteld op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal u minder op u gerichte advertenties zien. Deze cookies worden ingesteld op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken

Hoe Cookies verwijderen of blokkeren – Instellingen veranderen ?

We gebruiken cookies op onze website om de functionaliteit en prestaties te verbeteren en om het verkeer naar de website te analyseren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren of uw cookie-instellingen aanpassen. Die instellingen kunnen rechtstreeks op onze website veranderd worden door onze cookie banner, ofwel door volgende pagina van onze website.

Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt wijzigen, kan u dit ook steeds doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen vindt u in het menu “opties” of “voorkeuren” van uw internetbrowser. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld verdere aanwijzingen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over het verwijderen en het blokkeren van cookies, kan u vinden op de website: All about cookies.

Onthoud echter dat, als u bepaalde soorten cookies niet accepteert of als u cookies uitschakelt, bepaalde onderdelen van de website of sommige elementen niet toegankelijk kunnen zijn en/of minder goed worden weergegeven. Het kan ook zijn dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken, en/of dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben om te werken of niet goed functioneren.

De rechten van betrokkenen

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën kunnen aan u worden gelinkt, en laten toe om u te identificeren als natuurlijke persoon. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

U vindt uw rechten die u als betrokkene kan uitoefenen, waaronder uw recht van bezwaar in geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, terug in onze Privacy Policy.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

De bewaartermijn van deze verzamelde persoonsgegevens kan verschillen van de bewaartermijn (levensduur) van de cookie. We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking waarvoor de gegevens werden verzameld.

U vindt hierover meer informatie terug in onze Privacy Policy.

Doorgifte van persoonsgegevens

ARW geeft zelf geen (persoons)gegevens door aan partijen gelegen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bepaalde derde partijen (bv. Google), waarop ARW een beroep doet, die toegang hebben tot (persoons)gegevens die de cookies verzamelen, kunnen uw (persoons)gegevens doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (bv. naar de Verenigde Staten). Overdracht van persoonsgegevens buiten de EER kan onderhevig zijn aan Standaardcontractbepalingen (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). Als de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, zullen wij contact met u opnemen en u om toestemming vragen voor een gegevensoverdracht buiten de EER, waarbij wij u op de hoogte brengen van alle mogelijke risico’s. Het staat u vrij om toestemming te geven of te weigeren dat een dergelijke overdracht plaatsvindt. Voor meer informatie over deze doorgifte verwijzen wij u naar de privacy en cookie policies van de respectievelijke derde partijen.

U kunt steeds uw toestemming intrekken voor het plaatsen van deze cookies. Indien u gebruik maakt van Google Chrome, kunt u ook steeds de Google browser extensie installeren die een opt-out biedt voor Google cookies.

Vragen?

Indien u verdere vragen heeft over deze website of over deze Cookie Policy, kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar dataprotection@ARW.be